МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПО РОБОТІ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН


Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян в територіальному відділі освіти Заводського району


Download
Завантажено для користування в роботі для керівників навчальних закладів
звернення громадян методичні матеріали.p
Adobe Acrobat Document 350.9 KB

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ВІДМІННІСТЬ МІЖ ПОНЯТТЯМИ "ЗАПИТ" І "ЗВЕРНЕННЯ"?

Нормативно-правова база:

• Конституція України (статті 34, 40);

• Закон України «Про доступ до публічної інформації» (стаття 19);

• Закон України «Про звернення громадян» (статті 1, 3).

 

Право на інформацію та право на звернення (петиції) є окремими конституційними правами особи і мають різну юридичну природу. Цим, зокрема, пояснюється те, що порядок реалізації цих прав регулюється двома законами.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає запит як «прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні». Також установлено, що запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Оформлення запиту може бути довільним (тобто посилання на цей Закон або вживання терміна «запит» не є обов’язковим).

Закон України «Про звернення громадян» передбачає різні форми звернень: пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, які можуть містити різні за змістом вимоги, прохання чи пропозиції (щодо реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав та інтересів громадянина, фактів їх порушення тощо). Оскільки правовідносини стосовно звернень громадян і запитів на інформацію регулюються різними законами, то й процедурам їх розгляду властиві певні відмінності.

Суть запиту зводиться до прохання надати інформацію, якою володіє розпорядник. Закон України «Про доступ до публічної інформації» надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зокрема, шляхом проведення аналітичної роботи). Винятком є ситуація, коли розпорядник не володіє, але повинен був би володіти певною інформацією).

Інші вимоги або прохання (визнати чи підтвердити юридичний статус, поновити порушене право, притягти порушника до відповідальності тощо) необхідно розглядати відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Унаслідок їх розгляду при наданні відповіді на звернення може створюватися нова інформація.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996

Розпорядження міського голови від 14.07.2011 № 467р  «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у виконкомі Запорізької міської ради»

Розпорядження міського голови від 05.10.2011 № 619р "Про внесення змін до розпорядження від 14.07.2011 № 467р...""

Наказ департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень у ДОНМС ЗМР» від 27.09.2012 № 489

Наказ ТВО Заводського району «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень у територіальному відділі освіти, молоді та спорту Заводського району»

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11.07.2002 № 93- IV